FYSIOTERAPIAPALVELUT KAINUUN ALUEELLA

Olen 54 vuotias fysioterapeutti, NDT- JA BOBATH -fysioterapeutti ( erikoisosaaminen lasten , nuorten ja aikuisten neurologiseen fysioterapiaan ) sekä Neuropsykiatrinen valmentaja Sotkamosta. Tällä hetkellä toimin ostopalvelu- fysioterapeuttina Kainuun Sotelle neurologian yksikön alaisuudessa sekä Kelan ostopalvelu fysioterapeuttina vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa yritysnimellä Lasten ja Aikuisten Fysioterapia. Asiakaskuntaani kuuluvat myös vakuutusyhtiöiden asiakkaat, yksityiset kuntoutusasiakkaat sekä Hoivakoti Mehiläisen Asiakkaat sotkamosta ja Kuhmosta. Uuden koulutukseni myötä palveluna tarjoan myös ratkasiukeskeistä neuropsykiatrista valmennusta.

OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT FYSIOTERAPIAAN , ALLASTERAPIAAN, NEUROLOGISEEN KUNTOUTUKSEEN JA NEPSY VALMENNUKSEEN.

SOPIMUS KELANn kanssa vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta.

Olen erikoistunut lasten neurologiseen ( NDT-koulutus) ja aikuisneurologiseen ( Bobath-koulutus ) kuntoutukseen.

PALVELUIDEN KOHDERYHMÄT

Lapset- Nuoret- Aikuiset

Sairausryhmät. Tules ( tuki- ja liikuntaelin sairaudet ) , reumaattiset sairaudet, Aistivammaiset, Kehitysvammaiset, Neuropsykiatriset häiriöt, Cp- vammaiset, Aivohalvaus, Ms, Parkinson, Selkäydinvammaiset, erilaiset lihassairaudet, muut neurologiset sairaudet

TAVOITE

Kuntoutus on tavoitteellista toimintaa, kuntoutuksella pyritään esim liikunta- ja toimintakyvyn paranemiseen, kivuttomuuteen tai tasapainon paranemiseen.Tavoitteet laaditaan yhdessä kuntoutjan kanssa ja mahdollisesti hänen omaistensa kanssa. Kuntoutuksella pyritään elämänlaadun paranemiseen ja siihen, että kuntoutuja tulisi mahdollisimman hyvin toimeen omassa elinympäristössään, arkisissa askareissaan ja sosoiaalisessa kanssakäymisessään.

Työ- tai toimintakyvyn turvaaminen tai parantuminen

 

Omien voimavarojen löytyminen ja hyödyntäminen

 

Itsehoitoon motivoituminen

 

Elämänlaadun parantuminen , arjen sujuvuus

 

Kuntoutujan lähiverkoston ja -ympäristön huomioiminen